Arkivnyhed - kan være forældet

Metrobyggepladsen ved marmorkirken skal have nyt påbud

07.11.2013
Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort sagen om metrobyggepladsen ved Marmorkirken og har hjemvist Københavns Kommunes oprindelige påbud.

 - Helt grundlæggende bekræfter klagenævnets afgørelse, at vi kan tillade døgnarbejde, og at det er fuldt ud lovligt, at vi har taget hensyn til fremdriften af metrobyggeriet. Klagenævnet konkluderer også, at vi har sat gang i alle støjdæmpende foranstaltninger, der er mulighed for, samt taget det nødvendige hensyn til naboernes sundhed. Men klagenævnet peger også på en række punkter, hvor vores påbud for Marmorkirken, ikke har været klart nok, og på den baggrund vil vi nu rette det til, siger Jens Elmelund, udviklingsdirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

På baggrund af afgørelsen skal kommunen nu beskrive endnu mere nøjagtigt, hvor meget de forskellige aktiviteter må støje. Derudover har klagenævnet stillet krav om, at der skal udføres nogle mere omfattende støjberegninger, og dem har kommunen allerede bedt Metroselskabet om at udarbejde.

- Vores umiddelbare vurdering er, at vi inden for kort tid kan udstede et nyt påbud, så snart vi har de nødvendige oplysninger fra Metroselskabet. Vi har naturligvis forberedt os på en afgørelse og har allerede bedt om nye støjberegninger, så vi hurtigst muligt kan udstede et nyt påbud. Men vi er naturligvis først nødt til at granske afgørelsen grundigt og indhente de yderligere informationer, vi har brug for, siger Jens Elmelund.

Når der er udarbejdet et nyt påbud, vil efterfølgende være muligt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over det.
 

Baggrund:

  • Den 15. juni gav Københavns Kommune som Miljømyndighed tilladelse til udvidede arbejdstider på otte af hovedstadens 21 metrobyggepladser med påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 42. Påbuddene regulerer, hvor længe arbejdet må fortsætte på den enkelte byggeplads, og hvor meget det må støje.
  • Der er efterfølgende klaget over påbuddet til Marmorkirken til Natur- og Miljøklagenævnet, der er øverste instans.
    Københavns Kommune vurderede oprindeligt, at klager over de nye arbejdstider ikke skulle have opsættende virkning. Vurderingen var, at de nye påbud for metroarbejdspladserne erstattede de gamle, og at byggepladserne derfor ville være helt uden regulering af arbejdstid og støj, hvis klagerne havde opsættende virkning.
  • Den 31. juli slog Natur- og Miljøklagenævnet imidlertid fast, at en klage over påbuddet for Marmorkirken skulle have opsættende virkning, og at det gamle påbud og arbejdstider i stedet gælder, indtil klagen er afgjort. Indtil da, må der derfor ikke arbejdes efter klokken 18.
  • De udvidede arbejdstider blev ophævet for byggepladsen ved Marmorkirken med det samme.

Læs mere om reguleringen af metrobyggeriet