Arkivnyhed - kan være forældet

Metroarbejde giver bedre trafikforhold ved Nordhavn Station

29.11.2013
Viadukten under jernbanen ved Århusgade spærres i starten af december for biltrafik. I stedet ledes biltrafikken ad Vordingborggade, som åbnes i begge retninger under jernbanen.

Nu starter en større ledningsomlægning ved Nordhavn Station, så der bliver plads under jorden til en ny metrostation. I den forbindelse kommer der nogle ændringer i trafikken i Århusgadekvarteret, og adgangsvejen til den nye bydel i Nordhavn bliver bedre.

Ledningsomlægningen betyder, at der flyttes rundt på den underjordiske infrastruktur, så forsyninger som vand, elektricitet, gas, tv-kabler og kloakker kan opretholdes under selve metrobyggeriet.

Dette arbejde startede allerede i sensommeren, men nu indledes den næste og større fase ved Nordhavn Station. For at få plads til arbejdet flyttes biltrafikken under jernbanen nu fra Århusgade til Vordingborggade – samtidig kommer de cykelbaner i Vordingborggade, som politikerne besluttede tidligere på året.

”Vi skal nu til at grave i Århusgade og Østbanegade for at gøre plads til det kommende metrobyggeri. I den forbindelse har vi i samarbejde med Københavns Kommune set på, hvorledes trafikken kan omlægges mest hensigtsmæssigt. Og her har vi fundet en løsning, som rent faktisk forbedrer trafikken ved Nordhavnen, så den bliver mere sikker for cyklister og gående. Fremover skal biltrafikken under jernbanen køre ad Vordingborggade, da tunnelen under jernbanen i Århusgade spærres for biltrafik,” forklarer Mikkel Kjær Jensen, projektchef i Metroselskabet.

Da der er tale om en forbedring af de eksisterende forhold og en bedre sammenhæng med Nordhavn, gøres trafikomlægningen permanent. Trafiksikkerheden i Nordhavnskvarteret forbedres også ved, at de mange lastbiler, som tidligere har skullet slå et par sving for at komme fra Strandboulevarden ad Århusgade videre til Sundkrogsgade i Nordhavnen, nu kan nøjes med ét sving.


”Vi har fundet en god løsning for trafikken, som betyder at cykelforholdene ved Nordhavn Station bliver bedre. Og samtidig sikrer vi en bedre adgang til depoterne i Nordhavn for lastbilerne, når de kan køre ind fra Kalkbrænderihavnsgade ad to veje. En via Sundkrogsgade og via en helt ny vej ud for Redhavnsvej, hvor der kommer et signalreguleret T-kryds,” siger Niels Tørsløv fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Trafikken på Kalkbrænderihavnsgade vil ikke blive voldsomt påvirket af ledningsomlægningerne og krydsombygningerne, som forventes færdig i  starten af april 2014.