Arkivnyhed - kan være forældet

Metro til Sydhavnen rykker nærmere

11.12.2015
Den 10. december vedtog Københavns Borgerrepræsentation VVM-redegørelse om metrobyggeri til Sydhavnen. Fem nye stationer er fastlagt.

VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) konkluderer, at metroen kan etableres uden uacceptable påvirkninger af miljøet.

Det betyder, at der kommer fem nye stationer. En ved Fisketorvet, en på Enghave Brygge, en ved Sluseholmen, en på Mozarts Plads og en ved Ny Ellebjerg Station.

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu er kommet tættere på en metro til Sydhavnen. Det bliver en stor fordel for Sydhavnen, som får et markant løft og bliver bedre forbundet med resten af København", siger overborgmester Frank Jensen.

Han peger også på, at metroen vil betyde et socialt løft af området, fordi bedre muligheder for at komme til studie og job vil trække studerende og folk med arbejde andre steder til Sydhavn.

VVM-redegørelsen har været i høring, og kommunen har modtaget 96 høringssvar, blandt andet om placeringerne af stationerne ved Sluseholmen og Ny Ellebjerg.

Sydlig stationsplacering ved Sluseholmen

VVM-redegørelsen belyser både en nordligt placeret station og en sydligt placeret station ved Sluseholmen. I hørings svarende var der klart mest opbakning til en sydlig placering ved Sluseholmen.

Københavns politikere har nu - i tråd med københavnernes input - valgt den sydlige placering, da den støtter byudviklingen i området bedst. For eksempel giver den bedre mulighed for erhvervsbyggeri, og danner også et lokalt trafikknudepunkt og dermed bedre sammenhæng mellem det nye og det gamle Sydhavnen.

Station på terræn ved Ny Ellebjerg

I metroaftalen indgår finansieringen af en station på terræn ved Ny Ellebjerg.

I VVM-redegørelsen er undersøgt både en stationsplacering under og på terræn. En placering under terræn vil give et mere overskueligt trafikknudepunkt, men vil være cirka en ½ milliard dyrere end en station bygget på terræn.

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 10. december samtidig en protokolbemærkning om, at man indenfor de kommende måneder er åben for at træffe en ny beslutning om placering af Ny Ellebjerg station under terræn, hvis det viser sig muligt for Metroselskabets ejere at skaffe den fornødne finansiering.