Arkivnyhed - kan være forældet

Mere støtte til pårørende

25.05.2018
Sundheds- og Omsorgsudvalget vil give de pårørende mere vejledning, støtte og flere diagnosespecifikke tilbud.

Livet som pårørende kan give stress og nedsat livskvalitet, men de pårørende er samtidig en stor ressource for svage og langvarigt syge. Derfor har sundheds- og omsorgsudvalget besluttet at pengene fra finansloven til de pårørende skal bruges på mere støtte og vejledning i forhold til specifikke diagnoser og i forhold til de pårørendes egen situation.

Helt konkret skal midlerne bruges til fem pårørendevejledere, øget fokus på forskellige diagnoser, udvikling af medarbejdernes kompetencer og en ny hjemmeside som skal samle hele indsatsen.

Pårørendevejledere

Først og fremmest skal pårørende mødes af en pårørendevejleder, som skal guide den pårørende til at finde relevant hjælp i Københavns Kommune. Der vil være én pårørendevejleder tilknyttet hver af de fem lokalområder. Målgruppen er primært pårørende til borgere i hjemmeplejen, men vejlederne skal også understøtte plejehjemmene med råd og vejledning ift. udvikling af deres samarbejde med pårørende.

Diagnosespecifikke tilbud

Hidtil har pårørendeindsatsen primært været målrettet demensområdet. Men nu vil udvalget udvikle medarbejdernes kompetencer, så de kan støtte alle pårørende afhængigt af diagnoser. Medarbejderne skal blive bedre til at samarbejde med de pårørende og til at spotte de pårørende, som kan have brug for støtte. Samtidig styrkes de diagnosespecifikke tilbud til pårørende, som kommunen allerede har.

Ny hjemmeside

Sidst men ikke mindst har udvalget besluttet, at der afsættes midler til udvikling af informationsmaterialer og en hjemmeside, som skal samle viden om tilbud til pårørende i Københavns Kommune. Hjemmesiden skal gøre det nemmere for pårørende at finde frem til de tilbud, der er relevante for dem.

Fakta:

Københavns Kommune har modtaget penge på finansloven til aflastning af pårørende og til indsatsen for en værdig død. Midlerne er givet via bloktilskuddet og er dermed varige. Det betyder, at kommunen årligt modtager hhv. 6,115 mio. kr. til aflastning af pårørende og 6,1 mio. til indsatsen for en værdig død. Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet at midlerne til en værdig død i 2018 skal gå til at styrke den eksisterende palliative afdeling på Vigerslevhus. Udvalget vil senere tage stilling til, hvad pengene fra 2019 og frem skal bruges til.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.