Arkivnyhed - kan være forældet

Medarbejderne trives på Danmarks største arbejdsplads

06.04.2017
Tilfredsheden og trivslen blandt medarbejderne i Københavns Kommune udvikler sig positivt, viser en ny stor, fælles trivselsundersøgelse.

Det er blandt andet indhold i arbejdet, samarbejde og tilliden i organisationen, der træder frem i undersøgelsen.

Københavns Kommunes medarbejdere trives generelt godt i deres job, viser dette års trivselsundersøgelse blandt kommunens knap 40.000 faste medarbejdere. Med en score på 5,5 på en skala, hvor 7 er højest og 1 er lavest, ligger den generelle trivsel og motivation på et solidt niveau. Samtidig har flere medarbejdere end nogensinde besvaret undersøgelsen.

Motiverede medarbejdere

Især tre temaer er værd at fremhæve i undersøgelsen. Et af de elementer, medarbejderne i Københavns Kommune vurderer højt, er indholdet i arbejdet, som samtidig er steget en anelse fra 5,6 i 2015 til 5,7 i 2017.

Samarbejde med nærmeste kollega er med en score på 5,9 undersøgelsens topscorer, og dermed fastholdes det høje niveau fra 2015. Værd at bemærke er desuden, at også samarbejdet mellem afdelinger udvikler sig i en positiv retning.

Endelig er tillid også et af de temaer, der bemærkes i undersøgelsen, blandt andet fordi det i de senere år har været et vigtigt fokusområde i Københavns Kommune. Det gælder både tilliden fra medarbejderne til ledelsen og den anden vej rundt. 

”Der er overordnet set tale om en god trivselsmåling, som viser, at hovedparten af vores medarbejdere er glade for deres arbejdsplads. Tillid har stor betydning for både trivsel, samarbejde og medarbejdernes mulighed for at løse deres opgaver optimalt. Derfor har vi siden 2012 arbejdet målrettet for at erstatte unødvendig kontrol med klare rammer, dialog og tillid - til gavn for de københavnere, vi servicerer”, siger administrerende direktør i Økonomiforvaltningen, Peter Stensgaard Mørch,

”Vi er glade for at se, at der fortsat er et godt samarbejde mellem kollegerne på de københavnske arbejdspladser. Men indflydelsen på forandringer på arbejdspladsen scorer generelt lavt. Til gengæld kan vi se, at de steder, hvor man har arbejdet meget med MED, arbejdsfællesskaber, indflydelse, og fokus på kerneopgaven, der øges trivslen markant i positiv retning”, siger Jan Trojaborg, formand for Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation.

Krænkende adfærd

Trivselsundersøgelsen afdækker desuden, om kommunens ansatte oplever krænkende adfærd som for eksempel trusler om vold og fysisk vold i forbindelse med deres arbejde. Efter et lille fald fra 2013 til 2015 viser dette års undersøgelse, at andelen af medarbejdere, der udsættes for krænkende adfærd, er uændret. Der er her tale om trusler og vold, der primært forekommer i kontakten med borgerne.

Direktøren i Økonomiforvaltningen tager den krænkende adfærd meget alvorligt og pointerer, at der fortsat skal gøres en ekstra indsats for at komme vold, trusler og mobning til livs.

”Vi ligger på niveau med andre danske kommuner, men har ambitioner om at komme krænkende adfærd endnu mere til livs. Det skal være sikkert og trygt at gå på arbejde i København”, siger Peter Stensgaard Mørch.

”13 % af medarbejderne har det seneste år været udsat for trusler om vold, og 8 % har været udsat for fysisk vold. Her er der brug for en langt stærkere indsats, for det er alarmerende høje tal, hvilket også gælder mobning, som fortsat rammer 7 % af de ansatte. Det skal være trygt for alle kommunens medarbejdere at gå på arbejde i Københavns Kommune”, fastslår Jan Trojaborg.

Forebyggelse af krænkende adfærd er et vigtigt fokusområde i Københavns Kommune, der de senere år har iværksat en række tiltag for at forebygge konfliktsituationer og styrke sikkerheden for kommunens medarbejdere.

Rekord i antallet af besvarelser

Det er femte gang, Københavns Kommune gennemfører trivselsundersøgelse blandt alle kommunens faste medarbejdere. I alt har 86 procent af medarbejderne besvaret undersøgelsen. Det er det hidtil højeste niveau og svarer til, at næsten 9 ud af 10 af kommunens medarbejdere har deltaget i undersøgelsen. Svarprocenten for Københavns Kommune er samlet set steget med 7 procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2015.

Yderligere oplysninger:

Søren Gregersen, kommunikationschef i Økonomiforvaltningen, træffes på 2961 0711 eller soren.gregersen@okf.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.