Arkivnyhed - kan være forældet

Massive investeringer skal løfte det smarte København

16.02.2017
EU investerer 30 mio. kr i Smart City- og big data-løsninger, der skal håndtere storbyudfordringer i København, Helsinki og Antwerpen.

Med en investering på knap 30 mio. kr. i ryggen inviterer København, Helsinki og Antwerpen de mest innovative virksomheder inden for smart city og big data til at udvikle en schweizerkniv af en dataplatform, der skal håndtere alverdens storbyudfordringer.

Hvordan kan man styre trafikken, så bilerne skaber mindst mulig luftforurening? Hvordan kan man sikre Diabetes-patienters velbefindende, når de er uden for lægernes rækkevidde? Og hvordan undgår man trafikpropper, når man skal tømme et stort stadion midt i byen? Det er de tre helt konkrete udfordringer verdens mest data-kompetente virksomheder bliver inviteret til at tage livtag med, når København som en af tre udvalgte, europæiske storbyer nu åbner for det præ-kommercielle EU-udbud, Select for Cities, sammen med Helsinki og Antwerpen.

Med Select for Cities skal København være med til at bringe Europas storbyer til næste Smart City-niveau, hvor det gælder om systematisk at udnytte big data til at styre verdens storbyer mere effektivt. Smart City-rationalet er, at jo mere viden man har om, hvordan byen rent faktisk bliver brugt, jo bedre kan man sikre, at alt fra trafiksignaler, gadebelysning og bygninger bliver styret, så de rent faktisk afspejler beboernes behov og udnytter byens ressourcer optimalt.

'Smart City-tankegangen ligger i direkte forlængelse af den måde, vi tænker byudvikling på i København, hvor det netop er hensynet til miljø, mennesker og livskvalitet, der er styrende. Vi åbnede sidste år Smart City-laboratoriet Street Lab i hjertet af København, og med Select for Cities går vi skridtet videre i jagten på at skabe en bæredygtig by, som kan rumme endnu flere mennesker på en endnu smartere måde. Select for Cities er med til at cementere København som en markant Smart City-spiller, og det kan være med til at tiltrække endnu flere udenlandske virksomheder,' siger teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL).

Målet med Select for Cities er helt konkret at udvikle en såkaldt internet of everything -platform, der kan få alle de mange sensorer, der i dag registrerer data om alt fra luftforurening, skraldemængden i byens affaldskurve og antallet af biler på vejene, til at tale sammen via internettet. For mens man allerede måler eksempelvis luftforureningen i realtid i København og ligger inde med info om byens trafikstrømme, så er det evnen til at sammenkoble de mange forskellige datakilder, der rummer kimen til at få verdens storbyer til at fungere mere bæredygtigt. For kan man eksempelvis koble realtidsdata om luftforurening med info om de aktuelle trafikstrømme, så er der pludselig mulighed for at styre trafiksignalerne, så de får bilerne til at holde en hastighed, hvor de forurener mindre – eller lede dem ad helt andre veje for at nedbringe luftforureningen lokalt.

Frem til den 14. april kan interesserede virksomheder melde deres bud ind til Select for Cities, ligesom virksomhederne har mulighed for at søge en udbuds-partner blandt virksomheder og universiteter med supplerende evner. Derefter vil de mest kvalificerede virksomheder blive udvalgt til at arbejde videre med opgaven i regi af Select for Cities, hvor det altså er helt konkrete udfordringer i København, Antwerpen og Helsinki, der udgør omdrejningspunktet for udviklingen af en ny IoT-platform.

'Select for Cities er en sjælden god mulighed for de virksomheder, der gerne vil være med til at drive smart city-agendaen. Dels finansierer Select for Cities udviklingen af en platform, som vil kunne udnytte big data på en helt ny måde, og som der er stor efterspørgsel på på verdensplan. Dels får virksomhederne selv rettighederne til platformen, som de potentielt kan gå ud og sælge til alverdens storbyer bagefter,' siger Morten Kabell.

Claus Lønborg, adm. direktør i Copenhagen Capacity, der arbejder for at trække udenlandske virksomheder, investorer og talenter til Greater Copenhagen:

'Smart City-projektet Select for Cities giver danske og udenlandske virksomheder en fantastisk mulighed for at skabe verdens første Internet-of-Everything platform, som skal fungere på tværs af landegrænser. At København er særligt udvalgt er en stor anerkendelse af Greater Copenhagens kompetencer inden for smart city og big data, og den internationale omtale kan være med til at tiltrække udenlandske virksomheder. Giganter som Cisco, Hitachi and IBM har i de seneste år placeret udviklingsaktiviteter i København, og jo flere af den slags virksomheder desto mere attraktiv bliver vores region som hotspot for udvikling af løsninger til fremtidens smarte byer.'

Carsten Orth Gaarn-Larsen, CEO i CLEAN, der er Danmarks førende, grønne klyngeorganisation, der arbejder for at fremme grøn vækst og innovation:

'Københavns deltagelse i Select for Cities er meget vigtig for fremtidens smarte og bæredygtige byløsninger, da de netop skabes i tæt samarbejde mellem virksomheder, kommuner og vidensinstitutioner. Med Select for Cities er Københavns Kommune med til at skabe forudsætningerne for at øge gennemslagskraften og eksporten af smarte og grønne løsninger.'

 

Select for Cities

 

  • Select for Cities er et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor verdens mest datakompetente virksomheder skal konkurrere om at udvikle de bedste løsninger, som senere skal testes i de 3 deltagende byer. Målet er at udvikle fremtidens IoT platform for byer.
  • Select for Cities er et EU Horizon 2020 projekt med et samlet budget på knap 42 mio. kr. Heraf er ca. 30 mio. kr. finansieret af EU og øremærket udviklingsmidler til de deltagende virksomheder. De øvrige midler er egenfinansiering fra de deltagende byer.
  • København, Antwerpen og Helsinki er udvalgt som de tre byer i Europa, der skal drive projektet på tværs af landegrænser.
  • Interesserede virksomheder kan tilmelde sig til det prækommercielle udbud frem til den 14. april 2017.
  • Select for Cities er en forlængelse af Københavns Kommunes arbejde med smart city. I juni 2016 åbnede smart city laboratoriet Street Lab i hjertet af København. I juli 2016 kunne den danske hovedstad byde velkommen til verdens første databørs, Copenhagen Data Exchange. Det har bl.a. fået multinationale virksomheder som Cisco, Hitachi og Citelum til at placere store investeringer i København.
  • I København drives Select for Cities af Copenhagen Solutions Lab i Københavns Kommune.

Interesserede virksomheder har mulighed for at deltage i et Gå Hjem Møde arrangeret af CLEAN og BLOXHUB den 1. marts, hvor mulighederne i Select for Cities bl.a. er på programmet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.