Arkivnyhed - kan være forældet

Markante navne bliver en del af Københavns Energispring

29.03.2017
Fire markante navne har valgt at træde ind i samarbejdet.om at hjælpe bygningsejere til at spare på energiforbruget i deres bygninger.

København har et mål om at blive CO2-neutral i 2025. Et af værktøjerne er at hjælpe bygningsejere til at spare på energiforbruget i deres bygninger. I dag valgte fire markante navne at træde ind i samarbejdet. 

Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange. Derfor har Københavns Kommune startet projektet Energispring, som skal hjælpe bygningsejere med at spare på energiforbruget ved at energioptimere private ejendomme og dermed også spare penge på bundlinjen. 

Allerede sidste år valgte 22 store bygningsejere, andelsboligforeninger, udlejere, administratorer og interesseorganisationer at gå ind i det frivillige samarbejde, og i dag blev fire nye store navne tilføjet under Ejendomsmessen i Bella Center. Fremover skal pensionskassen P+, PensionDanmark, DR samt Bygningsstyrelsen dele energidata og erfaringer med de nuværende partnere. 

Med indgåelse af aftalen med Københavns Kommune bidrager de alle til den del af kommunens klimaplan, hvor målet er at spare 20 pct. energi og på den måde hjælpe til at nå i mål med ambitionen om at blive CO2 neutral i 2025. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) er meget tilfreds med udvidelsen af partnerkredsen:

- Det er en fornøjelse at kunne tilføje fire nye navne til listen over medspillere i Energispring. Når DR, Bygningsstyrelsen, PensionDanmark og P+ går med i projektet, sender de et signal om, at samarbejde om den grønne dagsorden er vejen frem, samtidig med at det kan mærkes på egen bundlinje. Derfor håber jeg også, at de kan inspirere atter andre til at gå med i projektet, så vi kan nå endnu bredere ud og gavne både organisationer og den enkelte københavner, siger Morten Kabell. 

Samarbejde og bæredygtighed

Formålet med partnerskabet er, at nedbringe energiforbruget i bygningsmassen i København. Det sker ved både at sætte fokus på energirigtig drift og energirenoveringer.  De første år skal energibesparelserne primært hentes ved at energioptimere driften af ejendomme. Målet er at få 17 pct. af Københavns bygningsmasse med i projektet, og med de nye partnerskaber er man over 10 pct.. 

  • Bygningsstyrelsen ser Energispring som et godt koncept til en større åbenhed om energirigtig drift og energibesparelser til gavn for lejerne. Over halvdelen af Bygningsstyrelsen 2,2 mio. m² kontorlejemål er indgået med private udlejere, hvorfor videndeling og benchmarking om energibesparelser er nødvendigt. Et samarbejde med øvrige udlejere vil derfor være til gavn for vores statslige kunder afhængigt af ejerforhold både i og uden for København, udtaler kontorchef Christian Hauser fra Bygningsstyrelsen.
  • PensionDanmark tilslutter sig samarbejdet om Energispring, fordi målsætningen om at reducere varme- og elforbruget og perspektivet i at gøre København CO2-neutralt flugter med vores ambition om bæredygtige bygninger. Vi har stort fokus på bæredygtighedscertificering, fordi bygninger i drift helt åbenlyst rummer et meget stort potentiale for at opnå en reduktion af energiforbruget og dermed bidrage til bæredygtighed og grøn omstilling, siger direktør for PensionDanmark Ejendomme Marius Møller. 
  • Pensionskasserne JØP og DIP har gennem flere år arbejdet målrettet med energieffektivisering af udlejningsejendomme, hvilket kan aflæses i såvel ejendommenes energimærkestandard som ejendommenes CO2-aftryk. Derfor finder vi det naturligt at bakke op om Energispring, og vi ser frem til at blive en del af samarbejdet omkring at øge energibesparelser i Københavns Kommune, siger Søren Kolbye Sørensen, administrerende direktør for pensionskasserne DIP og JØP under administrationsfællesskabet P+.

DR Ejendomme & Service deltager i partnerskabet Energispring for at kunne få erfaringsudveksling med andre i bygningsadministrationer og for at kunne fastholde den allerede igangsatte positive udvikling for at spare på energien. På denne måde yder DR et ikke uvæsentligt bidrag til Københavns Kommunes mål om at være den første CO2- neutrale hovedstad, siger Senior Projektleder hos DR, Kai Fyhn Smidt.

Energioptimering bliver fast del af butikken

En af partnerne, som har været med i Energispring fra begyndelsen, er ejendomsselskabet Karberghus A/S. For direktør Andreas Karberg har Energispring været et wakeup call:

-Før var energi overhovedet ikke på min mentale lystavle, men da jeg så, hvor meget jeg kan spare både mig selv og klimaet for, så gik jeg i aktion. Nu har jeg fået solceller på taget og er ved at ansætte en driftschef som bl.a. skal have energioptimering som ansvarsområde i hele vores ejendomsportefølje, fortæller direktør Andreas Karberg. 

Alle kan blive partnere

For at blive partner i Energispring skal din virksomhed skrive under på en frivillig aftale med kommunen om at spare energi, dele energidata og erfaringer med andre og deltage i workshops om energioptimering af ejendomme.

Følgende underskrev aftalen i juni 2016

•    Castellum
•    Københavns Ejendomme og Indkøb
•    Teknik- og Miljøforvaltningen
•    Karberghus
•    Arup og Hvidt
•    Corpus Development
•    KLP Ejendomme
•    Danica Pension og administratorerne: 
•    DEAS 
•    DATEA 
•    ABERDEEN
•    Vest Administrationen
•    PKA 
•    Steen og Strøm Danmark
•    CPH Containers
•    Colliers International
•    Bygherreforeningen
•    Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
•    Lejernes LO København
•    Grundejernes investeringsfond
•    By og Havn
•    HOFOR

Følgende underskrev aftalen i marts 2017:

•    Pensionskassen P+
•    DR
•    PensionDanmark
•    Bygningsstyrelsen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.