Arkivnyhed - kan være forældet

Mangfoldighedsledelse i praksis

17.06.2013
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder hver dag med mangfoldighed i indsatser, der retter sig mod borgere og virksomheder. Nu vender forvaltningen blikket indad og ser på egen HR-praksis. Vi har spurgt direktør Kaj Ove Christiansen, hvad han mener, der skal til.

”Først og fremmest vil jeg sige, at mangfoldigheden i organisationen allerede er stor. Vi har arbejdet med dagsordenen siden 2005, og andelen af ikke-vestlige medarbejdere er i den tid steget hvert år. I mellemtiden har vi også vundet MIA-prisen (integrationspris, red.) for vores indsatser. Vi har med andre ord en rigtig god base. Nu er vi klar til næste skridt, som handler om at blive bedre til at udnytte mangfoldigheden.” 

Hvor skal vi sætte ind?

”Jeg ser tre væsentlige indsatsområder. For det første skal vi arbejde med at omsætte mangfoldigheden i den daglige ledelse. Det er ikke nemmere for en leder at have en mangfoldig medarbejderstab, men min påstand er, at det er mere værdifuldt. Det betyder, at man som leder fx skal være bevidst om, hvordan man sammensætter projektgrupper, så det ikke er de samme, der arbejder sammen hver gang.For det andet skal vi arbejde med karrierevejene i organisationen. Vi ved, at andelen af ledere med ikke-vestlig baggrund er forsvindende lille. Her har man som leder en forpligtelse til at se på, om vi kan pleje potentielle talenter lidt ekstra og fx også være opmærksomme på ikke-vestlige medarbejdere, når vi udpeger medarbejdere til forskellige tillidsposter – koordinatorer, forandringsagenter, ambassadører osv.For det tredje skal vi arbejde med rekrutteringen i de centre, hvor mangfoldigheden fortsat er lav. Vi skal sikre, at vi ikke overser potentielle kvalificerede ansøgere, som bare ikke passer præcis ind i den forestilling, vi har. Vi har behov for at revidere, hvad det vil sige at være bedst kvalificeret. Hvis man ikke aktivt tænker over mangfoldigheden i sin medarbejderstab, kan man have en tendens til at ansætte rip, rap og rup – man vælger den kandidat, som minder mest om den, man havde før.”

Kan du sige lidt mere om, hvad du tror på, mangfoldighed bidrager til?

”Vi har set undersøgelser, der viser en positiv effekt for både trivsel og sygefravær, bedre service og innovation. Personligt tror jeg på, at vi kan give en bedre service og få nogle nye løsninger til gavn for vores borgere, hvis vi får blik for den mangfoldighed af kompetencer, vi har i forvaltningen og forstår at bruge den.”


Bag indsatsen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen sætter i 2013 fokus på mangfoldighed og ligebehandling i egen organisation. Vi arbejder med at udvikle mangfoldigheden i medarbejderstaben og skræddersy vores service til den mangfoldige borgergruppe, som kommer ind ad døren på jobcentre og beskæftigelsescentre.Ud over initiativer som retter sig mod vores  egen HR-praksis, kigger  vi blandt andet  nærmere på, om specifikke aktiveringstilbud har lige stor effekt for alle borgere, og hvordan serviceoplevelsen udvikler sig på udvalgte enheder, som arbejder med ligebehandling i praksis.

   

Kontaktperson: Lene Holst Holmgård, bc9g@bif.kk.dk