Arkivnyhed - kan være forældet

Målrettet Indsats til københavnerne

08.05.2015
Borgerrådgiveren gør i beretningen for 2014 status over kommunens arbejde med forbedring af sagsbehandling og borgerbetjening.

Det sker via konstateringer, illustrative eksempler og et fremadrettet perspektiv.

Status er, at vi i kommunen har skabt resultater, der virker nu og her. Kommunen løser nu som oftest borgerens klage eller problem via en målrettet indsats, hvor vi hos Borgerrådgiveren slet og ret taler med den forvaltning og den medarbejder eller leder, der har siddet med sagen. Vi sikrer, at der lyttes til borgerens behov, og at der ikke gås på kompromis med borgerens rettigheder. Oftest finder vi i samarbejde en hurtig og god løsning for borgeren. Det lyder måske banalt, men det har krævet års erfaring og en mere moden kommune at kunne praktisere et tilsyn med udgangspunkt i samarbejde og tillid til kommunens medarbejdere. Det kan vi nu – bl.a. fordi vi i kommunen har oparbejdet et betydeligt og langt mere stabilt fokus på borgerne og retssikkerheden. Mange klagesager bliver løst målrettet og effektivt, så der er klare resultater på kort sigt. Men der et stykke vej endnu, før borgerne for alvor vil kunne mærke generelle forbedringer”, siger borgerrådgiver Johan Busse.

Borgerrådgiverens tilsyn skal udpege mulige brud på lovgivningen og andre forhold, der påvirker den oplevede borgerservice negativt, og hente størst mulig læring af borgernes tilbagemeldinger om deres oplevelser med kommunen. Det skal gøre kommunen bedre til at opdage og rette fejl og uhensigtsmæssige arbejdsgange og til at inddrage den nyttige viden, kommunen får fra borgerne.

Fejl og dårlig sagsbehandling påvirker borgernes retssikkerhed og deres tillid til kommunen negativt, og det er både dyrt og på andre måder ressourcekrævende for kommunen at rette op igen. Borgerrådgiveren anbefaler derfor bl.a., at kommunen fortsætter arbejdet og bygger indsatserne for at skabe varige forbedringer på et oplyst grundlag.

Vi skal vide, hvor skoen trykker, og hvor der er behov for at sætte ind, og så skal vi på alle niveauer stille spørgsmålstegn ved den måde, vi gør tingene på i kommunen. Vi skal kunne se og erkende, når tingene kunne være bedre. Her er borgernes tilbagemeldinger er en uvurderlig kilde” slutter Johan Busse.

Læs Borgerrådgiverens Beretning 2014 (PDF)

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.