Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Ydre Nordhavn tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 244 i høring

26.06.2017
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 244 Ydre Nordhavn er i høring indtil den 18. september 2017

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 19. juni 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Forslaget vil muliggøre opfyldning af dokken - kaldet ØTC-bassinet - i Ydre Nordhavn, til kote 3 meter over dansk normal vandoverflade.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 26. juni 2017 til den 18. september 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 18. september 2017.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej  227, 2100 København Ø

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 24. juli 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.