Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Ved Amagerbanen Syd i høring

30.06.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Ved Amagerbanen Syd
    Københavns Kommune
Lokalplan Ved Amagerbanen Syd er i høring indtil den 26. september 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2016 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Grundejerne
  • Udkast til partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og Grundejerne

Forslaget  vil muliggøre boliger og serviceerhverv mellem Ved Amagerbanen, Amager Strandvej, og nord for stien i forlængelse af Lergravsvej.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 30. juni 2016 til den 26. september 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 26. september 2016.

Borgermøde

Københavns Kommune, grundejerne og Amager Øst Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, onsdag den 24. august 2016 kl. 19.00-21.00, Amager Strandvej 60 (kantinen i stueetagen mod p-pladserne), 2300 København.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Kontakt