Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Urbanplanen Syd samt forslag til kommuneplantillæg er i høring

08.08.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Urbanplanen Syd
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Urbanplanen Syd med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 10. oktober 2017

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanen skal muliggør bebyggelse med 19.400 m2 nye boliger og serviceerhverv samt 3.000 m2 institution i den sydlige del af Urbanplanen.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 8. august 2017 til den 10. oktober 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 10. Oktober 2017.

Borgermøde

Københavns Kommune inviterer i samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, tirsdag den 12. september 2017 kl. 19-21. Mødet afholdes i Remisevænget Øst Beboerhus, Lygtemagerstien 2A.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Solvang Bibliotek, Remisevej 14, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 5. september 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt