Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Tycho Brahes Allé i høring

27.01.2017
  • Luftfoto over lokalplanområdet Tycho Brahes Allé 35-37
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Tycho Brahes Allé er i høring indtil den 29. marts 2017

 

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 23. januar 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Forslaget vil muliggøre opførelse af 4.800 m2 boliger ved Sundby Kirkegård.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 27. januar 2017 til den 29. marts 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 29. marts 2017.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 24. februar 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt