Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Tivolihuset i høring

13.03.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Tivolihuset
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Tivolihuset er i høring indtil den 14. maj 2017

Københavns Borgerrepræsentation har den 2. marts 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Tivoli A/S ønsker at opføre et byggeri til en musik- og balletskole i forbindelse med koncertsalen mod Tietgensgade. Tivoli ønsker desuden, at bygningen kan rumme Tivolis administrative funktioner. 

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 13. marts til den 14. maj 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 14. maj 2017.

Borgermøde

Københavns Kommune og Indre By Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget. Mødet afholdes tirsdag den 25. april 2017 kl. 19-21, i Hovedkassen på Københavns Rådhus.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 10. april 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.