Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Tivolihjørnet i høring

15.04.2015
Forslag til lokalplan Tivolihjørnet med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 10. juni 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 26. marts 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Tivoli A/S

Lokalplanen skal danne grundlag for opførelse af ”Tivolihjørnet” langs Vesterbrogade og Bernstorffsgade. Projektet skal forbinde Tivoli og byen med butiks- og restaurantoplevelser i tråd med Tivolis traditioner samt udvide hotel Nimb.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 15. april til den 10. juni 2015. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 10. juni 2015.

Borgermøde

Der vil blive afholdt et borgermøde om planforslagene i Hovedkassen på Rådhuset, Rådhusets hovedindgang, Rådhuspladsen 1. Mødet foregår onsdag den 20. maj 2015 kl. 19-21.

Trykt læseeksemplar

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Rådhusbiblioteket, Rådhuset

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 13. maj 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.