Lokalplanforslag tillæg nr. 3 til Århusgadekvarteret i Nordhavn i høring

04.12.2017
  • Foto af lokalplanområdet ved Århusgadekvarteret i Nordhavn
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 3 lokalplan Århusgadekvarteret i Nordhavn er i høring indtil den 31. januar 2018

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 27. november 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af en boligbebyggelse til ungdoms- og kollegieboliger på et byggefelt i Århusgadekvarteret.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 4. december 2017 til den 31. januar 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 31. januar 2018.

Borgermøde

Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, mandag den 22. januar 2018 kl. 19-21. Mødet afholdes i Østerbrohuset, ”Salen”, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  • ​Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 2. januar 2018 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.