Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag tillæg 2 til lokalplan nr. 410-1 Artillerivej Syd i høring

02.12.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Artillerivej Syd tillæg nr. 2
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 410-1 Artillerivej Syd er i høring indtil den 3. februar 2017

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 21. november 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan

Forslaget ændrer områdets anvendelse til et boligområde, justerer det muliggjorte etageareal samt ændrer placering og udformning af flere bygninger i planområdet mv.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 2. december 2016 til den 3. februar 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 3. februar 2017.

Borgermøde

Københavns Kommune og Amager Vest Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, onsdag den 11. januar 2017 kl. 19-21. 
Mødet afholdes i Teknik- og Miljøforvaltningen, Njalsgade 13, mødelokale Kongens Nytorv, 2300 København S.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 30. december 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.