Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag tillæg 1 til lokalplan nr. 132 Valhøjvej i høring

01.09.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Valhøjvej tillæg 1
Forslag til tillæg nr. 1 Gammel Jernbanevej 4-6 til lokalplan nr. 132 Valhøjvej er i høring indtil den 31. oktober 2016

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 22. august 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Forslaget vil muliggøre et byfornyelsesprojekt på en mindre boligejendom fra 1899 med 20 lejemål.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 1. september 2016 til den 31. oktober 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 31. oktober 2016.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2, 2500 København

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 29. september 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.