Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 9 i høring

04.07.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 9 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen er i høring indtil den 27. september 2017

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2017 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere en kirke samt en daginstitution og idrætshal.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 4. juli til den 27. september 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 27. september 2017.

Borgermøde

Københavns Kommune og Kongens Enghave Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, onsdag den 6. september 2017 kl. 19-21. Mødet afholdes på Skolen i Sydhavnen, Støberigade 1, 2450 København SV.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 1. august 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.