Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 8 i høring

24.11.2015
  • Luftfoto af Teglværkshavnen med markering af det aktuelle byggefelt
Forslag til tillæg nr. 8 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen er i høring indtil den 22. januar 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. november 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til tillæg til lokalplan

Tillægget vil gøre det muligt at ændre anvendelsen for en del af en karré i Teglholmen Øst, så hele byggefeltet kan bestå af boliger.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 24. november 2015 til den 22. januar 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 22. januar 2016.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 22. december 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.