Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 7 i høring

07.03.2016
 • Luftfoto af området for tillæg 7 til lokalplan 310
  Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 7 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen er i høring indtil den 6. maj 2016

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 8. februar 2016 at sende følgende i offentlig høring:

 • Forslag til lokalplan

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre en ny boligkarré med familieboliger og støttede ungdomsboliger ved Vestre Teglgade 10-12. Lokalplantillægget ændrer desuden anvendelsen for 'Pladehallen' til boliger og publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen. 

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 7. marts til den 6. maj 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 6. maj 2016.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
 • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V
 • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
 • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
 • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV
 • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV
 • Kulturanstalten Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 4. april 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.