Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 6 i høring

22.10.2015
Forslag til tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen er i høring indtil den 17. december 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 8. oktober 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplantillæg

Grundejerne i området mellem A.C. Meyers Vænge og Scandiagade ønsker at opføre et blandet bolig- og erhvervsområde med mulighed for at opføre både ungdomsboliger og almene boliger samt ca. 2000 m2 nyt erhvervsbyggeri.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 22. oktober til den 17. december 2015. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 17. december 2015.

Borgermøde

Københavns Kommune og Kongens Enghave Lokaludvalg inviterer til borgermøde onsdag den 9. december 2015 klokken 19-21, hvor der orienteres om lokalplanforslaget. Mødet afholdes på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. 
Der vil være handicapindgang på siden af bygningen. 

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 19. november 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.