Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Sundevedsgadekarréen i høring

11.05.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Sundevedsgade-karreen
Forslag til lokalplan Sundevedsgade-karreen er i høring indtil den 10. august 2016

Borgerrepræsentationen har den 28. april 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Forslaget vil muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse, anlæg af en offentlig plads ved Enghavevej og udvidelse af Enghavevej for at forbedre forholdene for cyklister.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 11. maj 2016 til den 10. august 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 10. august 2016.

Borgermøde

Københavns kommune og Vesterbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, onsdag den 8. juni 2016, kl. 19 til 21. Mødet foregår på Tove Ditlevsens Skole (Hallen ved Netto), Matthæusgade 33, 1666 København V.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV
  • Vesterbro Bibliotek/Kulturanstalten, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 8. juni 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.