Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Strandlodsvej tillæg 1 i høring

07.06.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Strandlodsvej
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 449 Strandlodsvej er i høring indtil den 6. september 2016

Teknik- og Miljøudvalget har den 30. maj 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplantillægget vil gøre det muligt, at op til 80 % af etagearealet kan bruges til boligformål, herunder almene boliger.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 7. juni til den 6. september 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 6. september 2016.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3, 2300 København S 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 5. juli 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt