Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Store Torv i høring

15.12.2017
  • Foto af lokalplanområdet ved Store Torv
    Københavns Kommune
Lokalplan Store Torv er i høring indtil den 9. februar 2018

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. november 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen vil muliggøre byudvikling og fortætning omkring Store Torv med opførelse af private boliger, erhverv, daginstitution og plejecenter.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 15. december 2017 til den 9. februar 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 9. Februar 2018.

Borgermøde

Københavns Kommune og fsb og SAB/KAB inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget. 

Mødet afholdes tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19-21 i ”Beboercentrum” på Store Torv, Ruten 14, 2700 Brønshøj.

Fra kl. 18.30–19 er der besigtigelse af området for alle interesserede. Mødested: Ruten 14, 2700 Brønshøj. 

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Brønshøj Bibliotek, Krabbesholmvej 3, 2700 Brønshøj
  • Husum Bibliotek, Frederikssundsvej 290, 2700 Brønshøj

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 12. januar 2018 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt