Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Statens Naturhistoriske Museum i høring

27.11.2015
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Statens Naturhistoriske Museum
Forslag til lokalplan Statens Naturhistoriske Museum er i høring indtil den 25. januar 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. november 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

I 2004 besluttede Folketinget at samle de fire eksisterende museer Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Muesum og Botanisk Have til Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet med en placering i Botanisk Have. 
Statens Naturhistoriske Museum etableres dels ved at ombygge de eksisterende bygninger ved Sølvtorvet og dels i nye bygninger.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 27. november 2015 til den 25. januar 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 25. januar 2016.

Borgermøde

I samarbejde med Indre By Lokaludvalg, Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet, afholder Københavns Kommune borgermøde om planforslaget på Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K.
Mødet foregår tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19-21.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 27. december 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen

Kontakt