Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Scherfigsvej 8 - Østerbro i høring

05.02.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Scherfigsvej
Forslag til lokalplan Scherfigsvej 8 - Østerbro er i høring indtil den 1. april 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. januar 2016 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan
  • Udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Penco P/S

Lokalplanen vil gøre det muligt at opføre en ny boligbebyggelse - med både ejerboliger og almene boliger - på Scherfigsvej ud til Svanemøllebugten.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 5. februar til den 1. april 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 1. april 2016.

Borgermøde

Københavns Kommune og Østerbro lokaludvalg inviterer til borgermøde mandag den 14. marts 2016 klokken 19.00 - 21.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 4. marts 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.