Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Samuelskirken i høring

01.12.2015
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Samuelskirken
Forslag til lokalplan Samuelskirken er i høring indtil den 27. januar 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. november 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Samuelskirken, Thorsgade 65, er en af de københavnske folkekirker, der blev nedlagt i 2013, og som nu ønskes indrettet til andre formål. Boligselskabet VIBO ønsker at ombygge kirken til 35 almene ungdomsboliger. 

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 1. december 2015 til den 27. januar 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 27. januar 2016.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8b

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 29. december 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.