Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Sadolin og Holmblad tillæg nr. 2 i høring

07.04.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Holmbladsgade
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin og Holmblad er i høring indtil den 2. juni 2016

Teknik- og Miljøudvalget har den 8. marts 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Forslaget vil muliggøre etablering af nye byrum og nye boligbebyggelser på ubebyggede grunde på Oldenborggade 7, 8 og 10 på Amager Øst.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 7. april 2016 til den 2. juni 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 2. juni 2016.

Borgermøde

Københavns Kommune og Amager Øst Lokaludvalg inviterer til byvandring og borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget i Prismen, Holmbladsgade 71, 2300 København S.

Byvandring og møde foregår tirsdag den 3. maj 2016, kl. 17-20. 

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 5. maj 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.