Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Rødegård i høring

21.12.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Rødegård
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Rødegård er i høring indtil den 24. februar 2017

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 19. december 2016 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanen vil gøre det muligt at opføre en ny bygning til et eksisterende islamisk kulturcenter samt 38 ungdomsboliger på Øresundsvej 51.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 21. december 2016 til den 24. februar 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 24. februar 2017.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek - Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 18. januar 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt