Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Rigshospitalet III tillæg 1 i høring

20.12.2018
  • Luftfoto af lokalplanområdet
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 493 med miljørapport er i høring indtil den 18. februar 2019.

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2018 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lokalplanen skal gøre det muligt at samle Rigshospitalets føde- og børneafsnit i et nyt byggeri på ca. 55.000 m².

Offentlig høring

Planforslaget og miljørapporten er i offentlig høring fra den 20. december 2018 til den 18. februar 2019. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 18. februar 2019.

Borgermøde

Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, mandag den 21. januar 2019 kl. 19-21. Mødet afholdes Juliane Maries Vej 14, opgang 44, auditorium 2.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Kontakt