Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Rentemestervej Nord i høring

10.04.2018
  • Luftfoto af lokalplanområdet
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Rentemestervej Nord med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 5. juni 2018

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. marts 2018 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Forslaget vil muliggøre restauranter og butik i stueetagen.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 10. april til den 5. juni 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 5. juni 2018.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • BORGERSERVICE Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 8. maj 2018 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt