Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Redmolespidsen tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 463 i høring

02.06.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Redmolespidsen
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn er i høring indtil den 30. august 2016

Teknik- og Miljøudvalget har den 30. maj 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn

Forslaget vil muliggøre opførelse af en bygning til serviceerhverv og en promenade på spidsen af Redmolen i Nordhavn.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 2. juni 2016 til den 30. august 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 30. august 2016.

Borgermøde

Københavns kommune og Østerbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde onsdag den 17. august 2016, kl. 19.00 til 21.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø, hvor der orienteres om lokalplanforslaget.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 30. juni 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.