Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Provstevej tillæg 3 i høring

30.11.2015
  • Skråfoto af lokalplanområdet med markering af Provstevej 5
Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 Provstevej er i høring indtil den 25. januar 2016.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 23. november 2015 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre 131 boliger, særligt målrettet unge, på Provstevej 5 i Bispebjerg.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 30. november 2015 til den 25. januar 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 25. januar 2016.

Borgermøde

Københavns Kommune inviterer til borgermøde om planforslaget tirsdag den 12. januar 2016 klokken 19.00-21.00. Mødet finder sted i Kulturhuset Tomsgårdsvej, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 28. december 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.