Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Prinsessegade tillæg 1 i høring

10.06.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Prinsessegade tillæg 1
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 240 Prinsessegade er i høring indtil den 9. september 2016

Borgerrepræsentationen har den 26. maj 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen vil muliggøre en udvidelse af Christianshavns Skole fra tre til fire spor. Det fredede 'Philip de Langes hus' og forhuset ombygges og renoveres, mens et nyt ’ScienceLAB’ opføres på det ubebyggede areal bagved Christianshavns Idrætsklub. Den nye bygning udformes som en let og fritliggende pavillon i 2 etager og med etageareal på ca. 1.000 m2. 

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 10. juni til den 9. september 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 9. september 2016.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53, 1420 København K

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 8. juli 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.