Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Postgrunden med tilhørende forslag til kommuneplantillæg i høring

05.05.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Postgrunden
    Københavns Kommune
Lokalplanforslag Postgrunden med tilhørende forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 30. juni 2017

Københavns Borgerrepræsentation har den 27. april 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og to af grundejerne

Forslagene vil muliggøre en byudvikling mellem baneterrænet og Bernstorffsgade med serviceerhverv, boliger, offentlige byrum og stiforbindelser.

Offentlig høring

Planforslagene og miljørapporten er i offentlig høring fra den 5. maj 2017 til den 30. juni 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 30. juni 2017.

Borgermøde

Københavns Kommune og lokaludvalgene inviterer til borgermøde den 7. juni 2017 fra kl. 19:00 til 21:00 i Centralpostbygningen, Tietgensgade 37, hvor der orienteres om lokalplanforslaget.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af planforslagene og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K

 

Kontakt