Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Pf. Kongelund i høring indtil 13. august 2014

14.05.2014
Forslag til lokalplan Pf. Kongelund

Borgerrepræsentationen vedtog den 27. marts 2014

• Forslag til lokalplan Pf. Kongelund

Planforslaget er i offentlig høring fra den 14. maj til den 13. august 2014

Planen skal muliggøre at ‘Pf. Kongelund’ ændrer status fra at være kolonihaveområde til helårsboliger

Her kan du se materialet:

Indtil den 13. august 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i       

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

• Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

• Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

• Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

• Ørestads Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslaget, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk

Postadresse: Center for Byplanlægning, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til lokalplantillægget skal være kommunen i hænde senest den 13. august 2014

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at planen i det væsentlige forudsætter, at de eksisterende forhold fastholdes.

I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 11. juni 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Byplanlægning, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.