Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Omøgade II tillæg nr. 1 i høring

09.02.2018
  • Luftfoto over loklanplanområdet ved Omøgade II
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 1 lokalplan Omøgade II er i høring indtil den 2. marts 2018

Københavns Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 5. februar 2018 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Forslaget vil muliggøre servering i form af restauranter, caféer o. lign. på Sankt Kjelds Plads 12 og i Æbeløgade 4 på Østerbro.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 9. februar 2018 til den 2. marts 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 2. marts 2018.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 9. marts 2018 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.