Lokalplanforslag Østre Gasværk Teatergrund i høring

09.04.2018
  • Foto over lokalplanområdet
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Østre Gasværk Teatergrund med forslag til miljørapport er i høring indtil den 4. juni 2018

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 19. marts 2018 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en teatersal, private og almene ungdomsboliger og et parkeringsanlæg ved Østre Gasværk Teater.

Offentlig høring

Planforslaget og miljørapporten er i offentlig høring fra den 9. april 2018 til den 4. juni 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 4. juni 2018.

Borgermøde

Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19-21. Mødet afholdes Østerbrohuset, Salen, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Øbro Bibliotek, Jagtvej 227. 2100 København Ø.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.