Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Østre Gasværk Kvarteret i høring

04.10.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Østre Gasværk Kvarteret
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Østre Gasværk Kvarteret med forslag til kommuneplantillæg og miljørapport er i høring indtil den 4. december 2016

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. september 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Forslaget vil muliggøre udvikling af et nyt bykvarter, Østre Gasværk Kvarteret, med boliger, skøjtehal og offentligt grønt område på gasværksgrunden på Østerbro.

Offentlig høring

Planforslagene og miljørapporten er i offentlig høring fra den 4. Oktober 2016 til den 4. december 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 4. december 2016.

Borgermøde

Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde om planforslagene i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.
Mødet foregår onsdag den 9. november 2016 kl. 19-21.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.