Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Østergade 27 i høring

15.11.2017
  • Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Østergade er i høring indtil den 10. januar 2018

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 6. november 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanforslaget muliggør nedrivning af den bevaringsværdige ejendoms øverste etage, etablering af to nye tilbagetrukne etager samt bevaringsbestemmelser for hele ejendommen.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 15. november 2017 til den 10. januar 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 10. januar 2018.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 13. december 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.