Lokalplanforslag Ørestad City Nord tillæg 2 samt forslag til kommuneplantillæg er i høring

08.12.2017
  • Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 2. februar 2018

Københavns Borgerrepræsentation har den 30. november 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanen vil muliggøre en anvendelsesændring fra en boligandel på 10 % til op til 40 % for hele område I.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 8. december 2017 til den 2. februar 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 2. februar 2018.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 5. januar 2018 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.