Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Oehlenschlægersgades Skole samt forslag til kommuneplantillæg er i høring

08.02.2018
  • Luftfoto af lokalplanområdet
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Oehlenschlægersgades Skole med forslag til kommuneplantillæg er i høring indtil den 5. april 2018

Københavns Borgerrepræsentation har den 1. februar 2018 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg

Forslaget vil muliggøre en udvidelse af Oehlenschlægersgades Skole.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring fra den 8. februar 2018 til den 5. april 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 5. april 2018.

Borgermøde

Københavns Kommune og Vesterbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19-21.

Mødet afholdes i Tænkeboksen, Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 57, 1663 København V.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Vesterbro Bibliotek og Kulturhus, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 8. marts 2018 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.