Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag for Nyhavn og Gammelholm i høring indtil 29.9.2014

17.07.2014
Forslag til lokalplan Nyhavn og Gammelholm

Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen skal gøre det muligt at regulere udviklingen af de bevaringsværdige miljøer og bygninger. Herudover er der bestemmelser for placering, udformning og anvendelsen af husbåde i Nyhavn og i Inderhavnen langs Havnegade.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra den 17. juli til den 29. september 2014

Borgermøde

Kommunen inviterer til borgermøde tirsdag den 2. og 9. september 2014 kl. 19-21 om henholdsvis ’Gammelholm’ og ’Nyhavn og husbåde’.
Møderne bliver afholdt i Café Charlottenborg, Nyhavn 2.

Her kan du se materialet

Til og med den 29. september 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslaget, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk

Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 29. september 2014

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4. Endvidere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser.

I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 14. august 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.