Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Ny Østergade i høring

21.12.2017
  • Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Ny Østergade er i høring indtil den 15. februar 2018

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 18. december 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen vil muliggøre en ny bygning på den nuværende parkeringsplads på hjørnet af Ny Østergade og St. Regnegade samt fastsætte bevaringsbestemmelser for de bevaringsværdige bygninger i karreen.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 15. februar 2018.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 18. januar 2018 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.