Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Nuuks Plads II i høring

14.03.2018
  • Foto af lokalplanområdet ved Nuuks Plads II
    Københavns Kommune
Forslag til lokalplan Nuuks Plads II med forslag til og miljørapport er i høring indtil den 9. maj 2018

Københavns Borgerrepræsentation har den 1. marts 2018 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Forslaget muliggør bevaring af det tidligere landsarkivs ældste bygning, samt nyt byggeri på op til 75 m til primært boliger. Der indrettes nyt byrum i forlængelse af metrostationspladsen.

Offentlig høring

Planforslaget og miljørapporten er i offentlig høring fra den 14. marts 2018 til den 9. maj 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslagene. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 9. maj 2018.

Borgermøde

Københavns Kommune og Nørrebro Lokaludvalg  inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, onsdag den 18. april 2018 kl. 19-21. Mødet afholdes på Nørrebro Park Skole, Jagtvej 34, 2200 København N, bygning 3, 1. sal (indgang fra gården). 

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5, 2200 København N
  • ​Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8b, 2200 København N

Kontakt