Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Nørregade tillæg 1

12.12.2014
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 344 Nørregade er i høring indtil den 2. februar 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 27. november 2014 at sende følgende i offentlig høring:

  • Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 344 Nørregade 

Lokalplantillægget muliggør, at butiksareal på 1. sal kan ændres til hotelværelser, og at der kan etableres hotelfunktioner bag butikkerne i Nørregade.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 8. december 2014 til og med den 2. februar 2015.

Læs materialet og indsend høringssvar i kommunens høringsportal.

I høringsperioden vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Dine bemærkninger til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 2. februar 2015.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at planen ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4. Endvidere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 5. januar 2015 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.