Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Marmormolen II tillæg 2 i høring

30.06.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Marmormolen
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan Marmormolen II er i høring indtil den 22. september 2017

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. juni 2017 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Formålet med lokalplanforslaget er at muliggøre end bredere anvendelse, herunder virksomhedsdomicil, samt fastlægge rammerne herfor.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 30. juni 2017 til den 22. september 2017. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 22. september 2017.

Borgermøde

Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om lokalplanforslaget, tirsdag den 21. august 2017 kl. 19-21. Mødet afholdes i Østerbrohuset, ”Salen”, Århusgade 103, 2100 København Ø. 

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 28. juli 2017 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.