Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Marmormolen II tillæg 1 i høring

07.06.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Marmormolen
    Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 440 Marmormolen II er i høring indtil den 31. august 2016

Borgerrepræsentationen har den 26. maj 2016 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplantillægget sigter udelukkende på Steven Holl-projektets udformning og placering, samt bortfald af kravet om offentlig adgang til broen mellem de to højhuse.
I stedet for udsigtspotentialet fra den offentlige broforbindelse fastlægges bestemmelser om, at offentligheden kan komme op til et udsigtspunkt i højhuset på Marmormolen.

Medlemmer af Borgerrepræsentationen har afgivet mindretalsudtalelse: Se Enhedslistens udtalelse i lokalplanforslaget.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 7. juni til den 31. august 2016. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 31. august 2016.

Borgermøde

Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde torsdag den 18. august 2016, kl. 19.00 til 21.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø, hvor der orienteres om lokalplanforslaget.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 5. juli 2016 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.