Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Lybækgade tillæg 1 i høring

22.03.2018
  • Københavns Kommune
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 187 Lybækgade er i høring indtil den 19. april 2018

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 19. marts 2018 besluttet at offentliggøre følgende:

  • Forslag til lokalplan

Lokalplanen skal muliggøre servering, dvs. restauranter, caféer o. lign., i stueetager.

Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 22. marts 2018 til den 19. april 2018. Alle har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling.

Læs materialet og indsend høringssvar på kommunens høringsportal.

Du kan også sende et høringssvar med almindelig post til Center for Byplanlægning.

Vi skal senest have dit høringssvar den 19. april 2018.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 19. april 2018 4 uger fra offentliggørelsesdatoen kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.